Partijen bundelen geld en kennis

De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, de waterschappen, LTO Noord en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn van plan hun kennisbehoeftes en hun investeringsbudgetten voor kennis en innovatie voor de westelijke veenweiden te bundelen in een gezamenlijk kennis- en innovatieprogramma. Door deze samenwerking in de regio’s Groene Hart en Laag Holland willen de partijen een snellere ontwikkeling en implementatie van kennis en innovatie bereiken.

Het kennis- en innovatieprogramma moet een bijdrage leveren aan het bieden van perspectief aan de landbouw binnen de randvoorwaarden van de instandhouding van de veenweiden (hogere grondwaterstanden, natuur- en landschapsbeheer, etc.). Het kennis- en innovatieprogramma Westelijke Veenweiden heeft als doel een vitaal en klimaat-bestendig veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem.