Programmaraad VIC

Op 8 mei 2013 is de programmaraad, als adviseur  van het bestuur van het VIC, officieel van start gegaan. In de programmaraad zijn de stakeholders vertegenwoordigd in een mix van wetenschap, praktijk en beleid.

Het bestuur heeft behoefte aan advies en klankbord op het inhoudelijke vlak, in de vorm van een programmaraad. De programmaraad zal 1 of 2 keer per jaar bij elkaar komen om het bestuur te adviseren. De programmaraad zal hierbij functioneren als een community welke meedenkt met lopende trajecten, kennis inbrengt en adviseert op het gebied van nieuwe aan te gaan trajecten. Het VIC benut tevens graag de netwerken van de verschillende programmaraad leden.

De leden van de programmaraad zijn:
• Arie Verhorst, voorzitter LTO Zuid-Holland, voorzitter van de programmaraad.
• Jos Verhoeven, Professor Universiteit van Utrecht, Coördinator Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden Kennis voor Klimaat.
• Ir. Frank van der Bolt, Alterra.
• Ton Breure, Professor Ecological Risc Management Radboud Universiteit, hoofd afdeling Ecological Risc Management RIVM.
• Allard van Leerdam, eco-hydroloog Staatsbosbeheer.
• Menko Wiersema, beleidsmedewerker Zuid-Holland.
• Guus Beugelink, Planbureau voor de Leefomgeving, hoogheemraad Stichtse Rijnlanden.
• Nils den Besten, melkveehouder, AB Midden Nederland, Rabobank Merwestroom.
• Jan Kempers, Manager Sustainable Development at Heineken Nederland Supply.
• Nico Beun, Innovatienetwerk.
• Simon Ruiter, bestuurslid Friesland Campina.