Onderzoeksagenda opgesteld

In afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden met de in de Stuurgroep Kennis- en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden participerende organisaties over een eerste concept van deze Onderzoekagenda. Die gesprekken waren met name gericht op de analyse van de kennisbehoefte. Dus om te bespreken of we de juiste vragen genoemd hebben en om door te vragen naar prioritering, beschikbare budget, mogelijke samenwerking etc.

De gesprekken hebben input geleverd om de speerpunten en de belangrijkste onderzoekvragen voor 2012 – 2015 te benoemen. Deze speerpunten en onderzoekvragen zijn besproken op een workshop op 12 oktober met o.a. vertegenwoordigers van de  waterschappen, provincies en LTO Noord. In dit tweede concept van Onderzoekagenda 2012-2015 zijn de uitkomsten van de individuele gesprekken en van de workshop van 12 oktober verwerkt.