KTC Zegveld

De voormalige ‘proefboerderij’ in Zegveld, waar het VIC gevestigd is, staat al enige tijd te koop. Het bestuur van het VIC heeft uitgesproken er grote waarde aan te hechten dat de huidige proeflocatie en broedplaats een nieuwe impuls krijgt en daarmee als centraal ontmoetingspunt en broedplaats voor innovatie in de veenweiden behouden blijft. Het VIC faciliteert een groep ondernemers met het vormen van een op te richten coöperatie Kennistransfer Centrum (KTC) Zegveld en het bijbehorende businessplan. Lees meer in de brochure.