Commissaris Koning Utrecht bezoekt VIC

De commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, dhr. Van Beek, heeft woensdag 29 oktober een bezoek gebracht aan het Veenweiden Innovatiecentrum. Dit was onderdeel van een werkbezoek aan de gemeente Woerden. Tijdens het bezoek aan het VIC was er aandacht voor specifieke veenweiden gebonden thema’s als bodemdaling, draagkracht van veen en waterbeheer.