Bob Duindam: nieuw bestuurslid VIC

Bob Duindam, wethouder in de gemeente Woerden, is op 30 maart 2015 toegetreden tot het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum, daarmee volgt hij Peter van Steensel als penningmeester op. Bob Duindam heeft als wethouder onder andere economische zaken in zijn portefeuille en is al 5 jaar actief betrokken bij het veenweidengebied.

“Als buitenstaander, die pas 8 jaar in Woerden woont, heb ik een ‘out of the box’ blik op wat er in het veenweidengebied moet gebeuren, ik denk dat je je als buitenstaander eerder bewust bent van de kwetsbaarheid van het gebied. Het is voor mij een eer om gevraagd te worden voor het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum, een functie die ik graag aanvaard, om daarmee mijn steentje bij te dragen aan dit belangrijke innovatiecentrum.”

Bob Duindam over het Veenweiden Innovatiecentrum: “Vanaf 2010 volg ik het Veenweiden Innovatiecentrum intensief. Als (import) Woerdenaar met hart voor de groene omgeving kan ik ook niet anders. Het groene gebied dat we allemaal voor zo vanzelfsprekend houden vraagt om innovatieve, en daardoor betaalbare, oplossingen voor, of beter tegen, verdroging en bodemdaling. Dat weten we al langer. Nieuwe businessmodellen voor agrariërs, juist om de agrarische sector levensvatbaar te houden zijn ook een vereiste. En de expertise van het VIC is ook uitstekend in te zetten bij stedelijke problemen als gevolg van bodemdaling. Het icoon Agrologistiek is wat mij betreft een voorbeeld van de problematiek die gezamenlijk moet worden aangepakt in dit gebied. Boeren doen aan schaalvergroting, dat begrijp ik heel goed, maar de kosten van het zwaarder wordende vervoer komen nu continu bij de gemeente terecht, dat is een zware last, daar moeten we dus gezamenlijk een oplossing voor zien te vinden.”