Berichten en publicaties over water

Toepassing onderwaterdrainage in veenweiden

Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden

26 februari 2006

Een overzicht van kennis. Onderwaterdrainage is een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken. Tot nu toe worden in beleidsstukken, zoals de…

Lees meer
Boeren op hoog water

‘Boeren op hoog water’

5 augustus 2004

Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de…

Lees meer