Berichten en publicaties over water

NOBV webinar op 29 januari over SOMERS 2.0: rekenregels en dashboard

21 januari 2024

Op maandag 29 januari 2024 van 10.00-11.30 uur organiseert het NOBV een webinar over SOMERS 2.0, de rekenregels en het dashboard dat het mogelijk maakt voor veenbodems…

Lees meer

Een kleurrijk Duits gezelschap is in Zegveld op zoek naar feiten over duurzaam boeren op veen

9 november 2022

Het parkeerterrein bij het Veenweiden Innovatiecentrum, het VIC in Zegveld staat vol met auto’s met Duitse kentekenplaten. De groep is hier op uitnodiging van Arno…

Lees meer

Precisiewatermanagement op veenweidengrond

19 juli 2022

In een veldexperiment op KTC Zegveld is het effect van onderwaterdrains en  pompgestuurde onderwaterdrains op de grondwaterstand in de veenweiden onderzocht. Onderwaterdrains liggen onder slootpeil…

Lees meer
Magazine DetrotsvandeKrimpenerwaard

Resultaten Proeftuin Krimpenerwaard: boeren kunnen aan de slag met de opgedane kennis!

7 juli 2022

Om de landbouw toekomstbestendig te maken hebben boeren in de Krimpenerwaard de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met duurzaamheidsprojecten als klei in veen als recept tegen…

Lees meer

Onderzoekers van het NOBV met waadpak de sloot in

8 juni 2022

De studenten Judith van der Knaap en Yvet Telgenkamp van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken de sloten op broeikasgasemissies. Ze doen dit voor het Nationaal…

Lees meer

Negen jaar VIC – jaarverslag

5 mei 2021

We zijn blij dat we ook afgelopen jaar samen met onze financiers en partners weer een bijdrage mochten leveren aan de huidige vraagstukken rondom het…

Lees meer

Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven

24 december 2020

Een rapportage over technische en economische consequenties van vernattingsmaatregelen en de effecten op bodemdaling en broeikasgasemissie.

Lees meer

Proefpolder Kringlooplandbouw

5 februari 2020

De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en…

Lees meer

Vitalisering van het Platteland – verslag

26 september 2019

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader…

Lees meer

Effectiviteit onderwaterdrainage

22 januari 2019

Eén van de innovatieve oplossingen voor bodemdaling is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?

Lees meer