Water

Vernatten tegen broeikasgasemissies. Verbeteren van waterkwaliteit. Bijdragen aan waterzekerheid en waterbuffering. In het veen draait veel om water en het teveel of tekort eraan. Het VIC relateert wateropgaven aan kansen voor ondernemen op veen. En onderzoekt de mogelijkheden via onderstaande activiteiten.

Druppelinfiltratie

Een nieuw, flexibel en te ontmantelen systeem om de grondwaterstand te verhogen. Is het effectiever dan bestaande systemen en wat is het effect op de bedrijfsvoering?

Binnen het VIPNL programma

Veenweidesloot van de toekomst (VeesT)

Ander beheer om sloten en slootkanten bestand te maken tegen hogere en fluctuerende peilen. Welk effect heeft dat op biodiversiteit en broeikasgasemissies?

Druppelinfiltratie

Een nieuw, flexibel en te ontmantelen systeem om de grondwaterstand te verhogen. Is het effectiever dan bestaande systemen en wat is het effect op de bedrijfsvoering?

Binnen het VIPNL programma

Veenweidesloot van de toekomst (VeesT)

Ander beheer om sloten en slootkanten bestand te maken tegen hogere en fluctuerende peilen. Welk effect heeft dat op biodiversiteit en broeikasgasemissies?