Wist u dat…

Wist u dat… In Noord-Holland een gebied ingericht wordt met lisdodde en drukdrainage. Ook in vijf andere provincies wordt drukdrainage uitgerold, op meerdere locaties.

 

 

 

Wist u dat…

  • Nederlandse Jersey-ijs is verkozen tot beste ijs van Europa …en juist Jerseys voor de ontwikkeling van de landbouw invulling kunnen geven aan de zoektocht naar een hoger grondwaterpeil met verminderde draagkracht. Het KTC in Zegveld onderzoekt de economische haalbaarheid.
  • Er reeds aparte Jerseymelk op de markt is.
  • Het bezoek van de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân heeft geleid tot een pilot drukdrainage bij acht verschillende melkveehouders in de Friese veenweiden.
  • En…. dit ook geldt voor de Krimpenerwaard (Zuid Holland), Ilperveld (Noord Holland), Kamperveen (Overijssel), Polder Spengen (Utrecht) en er belangstelling is vanuit de Alblasserwaard (Zuid-Holland) en zelfs het hoogveen in Drenthe.
  • Bovendien ook in Duitse veengebieden rondom Hannover drukdrainage uitgerold wordt.
  • Het Innovatie Programma Veen in Noord Holland een samenwerking is aangegaan met het VIC, om kennis en kunde te delen over natte teelten en de aanleg van drukdrainage.
  • Adaptieve bemesting (voorjaar), voortkomende uit de Proeftuin Veenweiden, ondersteund met telemetrie een vlucht krijgt.