Van regionaal naar nationaal

“Vijf jaar geleden begon het Veenweiden Innovatiecentrum met het agenderen van vraagstukken rondom bodemdaling in het veenweidengebied op regionaal niveau. Deze vraagstukken zijn intussen het regionale niveau ontgroeid en moeten op nationaal niveau geagendeerd worden”, aldus Bob Duindam, penningmeester bestuur VIC. In dit kader ontvangt het VIC de Vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede kamer) om te praten over oplossingsrichtingen om de bodemdaling en de daarbij behorende CO2-emissie te beperken.