Van de Bestuurstafel

Bestuurslid Hans van der Vlist: “Het VIC is ruim zeven jaar geleden opgericht om een bijdrage te leveren aan een duurzame landbouw in het veenweidengebied. De ideeën die het VIC de eerste jaren van haar bestaan gezaaid heeft zijn inmiddels gekiemd, ontwikkeld en worden in regionale pilots getest voor ze de weg naar de praktijk vinden. Het (voor)werk van het VIC de afgelopen jaren is daarmee relevant voor de huidige vraagstukken rondom het klimaat en de toekomst van de veenweiden. In het zevende jaarverslag, delen we deze ontwikkelingen graag met u.

Het VIC is opgericht om een bijdrage te leveren aan een duurzame landbouw in het veenweidengebied. De veenweiden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grondgebonden landbouw een belangrijke drager van dit cultuurlandschap.

Het VIC bestaat nu ruim zeven jaar en heeft zich ontwikkeld van een pioniersorganisatie naar een belangrijke waarde voor het veenweidengebied. Na het zaaien, kiemen en ontwikkelen zijn een aantal ideeën er inmiddels aan toe om de weg naar de praktijk (op grote schaal) te vinden. De resultaten van de inzet van het VIC zijn terug te vinden in het Klimaatakkoord, in projecten/pilots in heel Nederland en in de inmiddels nationaal gevoerde discussie over de toekomst van de veenweiden.

In het jaarverslag 2018 plaatsen we de resultaten van de activiteiten in 2018 in een terugblik op een langere periode. Een terugblik over meerdere jaren, omdat dit de transities in een breder verband plaatst en helpt om de fase waarin elk project zich bevindt te kunnen duiden. Daarnaast wordt er een vooruitblik gegeven op de ontwikkelingsrichting voor de komende jaren. Graag bieden wij u bij deze het jaarverslag VIC 2018 aan.

Hans van der Vlist
Bestuurder Veenweiden Innovatiecentrum