Bestuur

Wat mij betreft staat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) voor ‘de kracht van samenwerken’ Het is het resultaat van drie jaar intensieve samenwerking van diverse partijen. Met als doel te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak voor de vragen en uitdagingen rond het veenweidegebied. Een uniek gebied waar alles met alles te maken heeft!

Jan Heijkoop, voorzitter
j.heijkoop@veenweiden.nl

Het onderzoeksprogramma Westelijke Veenweiden verbindt de onderzoeksvragen van zo veel mogelijk partijen in en om de veenweiden om zo krachten en gelden te bundelen en onderzoek efficiënter en effectiever uit te voeren. Die verbinding vergroot het inzicht in de onderzoekstrajecten en innovaties die er in verschillende thema’s lopen of gaan lopen en die relevant zijn voor de veenweiden. De medewerkers van het centrum blijven via hun netwerk het hele jaar op de hoogte van de onderzoeksvragen en beleidsthema’s die bij de verschillende opdrachtgevers leven.

André van der Zande, bestuurslid

Vanaf 2010 volg ik het Veenweiden Innovatiecentrum intensief. Als (import) Woerdenaar met hart voor de groene omgeving kan ik ook niet anders. Het groene gebied dat we allemaal voor zo vanzelfsprekend houden vraagt om innovatieve, en daardoor betaalbare, oplossingen voor, of beter tegen, verdroging en bodemdaling. Dat weten we al langer. Nieuwe businessmodellen voor agrariërs, juist om de agrarische sector levensvatbaar te houden zijn ook een vereiste. En de expertise van het VIC is ook uitstekend in te zetten bij stedelijke problemen als gevolg van bodemdaling.

Bob Duindam, penningmeester

Het VIC is op het juiste moment ontstaan. Er komt steeds meer maatschappelijke druk op de veenweiden, daarom is het belangrijk dat VIC laat zien wat de mogelijkheden zijn voor het gebied en dat deze mogelijkheden vervolgens door proefboerderij KTC in de praktijk getoetst worden. Doordat VIC aanjaagt, verbindt, uitdaagt tot onderzoek en een divers netwerk heeft (overheid, onderzoek, onderwijs), vormt zij een spin in het ‘Veenweidenweb’. Ik denk dat het erg belangrijk is dat dat op één plek plaatsvindt en dat men daar op terug kan vallen.

Simon Ruiter, bestuurslid