Bestuur

Wat mij betreft staat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) voor ‘de kracht van samenwerken’ Het is het resultaat van drie jaar intensieve samenwerking van diverse partijen. Met als doel te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak voor de vragen en uitdagingen rond het veenweidegebied. Een uniek gebied waar alles met alles te maken heeft!

Jan Heijkoop
j.heijkoop@veenweiden.nl

Het onderzoeksprogramma Westelijke Veenweiden verbindt de onderzoeksvragen van zo veel mogelijk partijen in en om de veenweiden om zo krachten en gelden te bundelen en onderzoek efficiënter en effectiever uit te voeren. Die verbinding vergroot het inzicht in de onderzoekstrajecten en innovaties die er in verschillende thema’s lopen of gaan lopen en die relevant zijn voor de veenweiden. De medewerkers van het centrum blijven via hun netwerk het hele jaar op de hoogte van de onderzoeksvragen en beleidsthema’s die bij de verschillende opdrachtgevers leven.

André van der Zande
dg@rivm.nl

Zowel de samenleving als de overheid willen melkveehouderij in het prachtige, open veenweidengebied behouden. Daarbij staan we voor specifieke uitdagingen als bodemdaling en infrastructuurproblemen. We moeten met alle betrokken partijen naar concrete oplossingen zoeken die werken in de praktijk.

Kees Wantenaar

Het veenweidegebied is een prachtig uniek landschap. Mooie natuur. Waar boeren hun brood moeten verdienen, waar stedelingen willen recreëren en  dat landschap willen beleven, waar de wateropgave zeer complex is. Een prachtig gebied met heel veel strijdige belangen. Hoe hier verstandig mee om te gaan dat is de opgave.

Hans van der Vlist

Vanaf 2010 volg ik het Veenweiden Innovatiecentrum intensief. Als (import) Woerdenaar met hart voor de groene omgeving kan ik ook niet anders. Het groene gebied dat we allemaal voor zo vanzelfsprekend houden vraagt om innovatieve, en daardoor betaalbare, oplossingen voor, of beter tegen, verdroging en bodemdaling. Dat weten we al langer. Nieuwe businessmodellen voor agrariërs, juist om de agrarische sector levensvatbaar te houden zijn ook een vereiste. En de expertise van het VIC is ook uitstekend in te zetten bij stedelijke problemen als gevolg van bodemdaling.

Bob Duindam