Systeeminnovatieprogramma

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2014 het VIC de opdracht gegeven het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden te schrijven. Met dit programma willen de provincie en het VIC nieuwe grensoverschrijdende ontwikkelingen in de veenweiden in gang zetten. Dat gebeurt middels onderzoeken, pilots, experimenten en kennisdeling.

Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd (minder emissies naar lucht en water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grondwaterstanden tegen bodemdaling, lagere kosten) en met meer diversiteit in producten en diensten. Duurzaam voor de omgeving, maar ook duurzaam economisch als basis voor de zuivelketen en mogelijk andere ketens. In november 2014 is de uitvoering van het programma van start gegaan met subsidie van de provincie Zuid-Holland. Binnen het programma zijn verschillende thema’s benoemd:  Sturen met Water, Veenweiden beweiden, Aquatische Landbouw en Hoogwaardige Biomassa. De thema’s en projecten staan niet los van elkaar, maar moeten elkaar versterken.

Gedeputeerde Han Weber over het Systeeminnovatieprogramma: “Toekomstperspectief veenweiden, samenwerken aan oplossingen, en dan implementeren. Ik zie een ambitieuze beweging die het VIC met alle partners aan het maken is met de uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden. Het programma is veelbelovend en uitdagend. Nu komt het erop aan in de uitvoering de ambities waar te maken. Na de start en het uitzetten van bakens komen al direct de eerste interessante resultaten tot stand. Er wordt al meer gesproken over sturen met water, over nieuwe gewassen, het veenweidebedrijf van de toekomst. Bij de sprong naar de duurzamere landbouw in Zuid-Holland is het VIC een belangrijke uitvoerder. Experimenten, proefvelden, netwerkbijeenkomsten, er komt meer leven in de innovatie-brouwerij.”

Lees hier meer over het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden. Voor een overzicht van nieuwsberichten over het Systeeminnovatieprogramma bezoek deze pagina.

Meer informatie: Erik Jansen | erik@veenweiden.nl

Logo Zuid-Holland

 

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Zuid-Holland.