Stille wateren

Het Klimaatakkoord en de stikstofdiscussie hebben de veenweiden in de spotlights gezet. Tal van organisaties vellen hun oordeel over de perspectieven in de veenweiden, toekomstbeelden die voor sommigen tot de verbeelding spreken, soms ver voor de markt en maatschappij uit. Deze ontwikkelingen leiden tot veel beweging in de agrarische sector. Boeren voelen zich in de steek gelaten en komen in opstand, de periferie spreekt zich uit over de sector en toont zich ‘trots’ op hun boeren en wat ze bereikt hebben.

Wat ons daarin intrigeert is de groep zwijgzame ondernemers. Ook zij volgen de ontwikkelingen op de voet en anticiperen op het toch al snel veranderende ondernemersklimaat en maken zich klaar om in de toekomst, hoe dan ook, te blijven ondernemen. Het is boeiend en zinnig om ook met deze mensen in gesprek te komen. Zij uiten zich niet zo snel in het openbaar, maar ontwikkelen wel snel door. We zoeken ze bewust op, zijn geïnteresseerd in hun keuzes en beweegredenen en proberen ze te helpen met kennis en kunde. Zij kunnen geholpen worden met een ‘goed gesprek’ waarin ze eerlijk en oprecht hun eigen perspectief in de veenweiden tegen het licht kunnen houden van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en daarop anticiperen. Dat wordt overigens gelukkig ook opgepakt in de politiek; er wordt gevraagd om onafhankelijke advisering en de boerencoach doet zijn herintrede. Deze groep ondernemers belijden het principe, zoals in de aan Darwin toegewezen quote mooi verwoord: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change.”

Frank Lenssinck