Nieuwsoverzicht

Welke vragen leven er nog rond lisdodde?

“De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat het mogelijk is om met lisdodde een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare te behalen, mits het management goed is. Daarmee is de vraag die begin dit seizoen gesteld werd: ‘Is een opbrengst van 18-22 ton droge stof in het derde jaar...
Lees Meer

Opbrengstmetingen lisdodde tonen effect management

Een opbrengst van 20 ton droge stof aan lisdodde per hectare is haalbaar, maar hangt sterk af van het management. Bemesting speelt hierin een belangrijke rol, maar recenter aangeplante proefvelden (demovelden met natte teelten in de Krimpenerwaard en een proefveld met diverse inzaai- en plantmethoden van lisdodde) hebben laten zien...
Lees Meer

Lisdodde als ruwvoer

In september is de tweede snede van het lisdodde proefveld van KTC Zegveld geoogst en ingekuild. Het verse product is met een maishakselaar gehakseld en na toevoeging van melasse in een rijkuil gereden. Vanaf november wordt de kuil gevoerd aan melkkoeien van KTC Zegveld en wordt gekeken naar o.a. effecten...
Lees Meer

Wilg en miscanthus als natte teelt?

Eind augustus werden de wilgen en miscanthus geoogst van de proefveldjes met laag waterpeil (30 cm onder maaiveld) en hoog waterpeil (20 cm boven maaiveld). De vorige oogst was een jaar geleden. Zowel de wilgen als de miscanthus blijven onder natte omstandigheden achter in de opbrengst in vergelijking met ‘drogere’...
Lees Meer

De eerste wilde rijst is geoogst!

Geen rijst uit China maar rijst uit onze eigen Hollandse veenweiden. Het lijkt een stap dichterbij! Afgelopen voorjaar is in Zegveld wilde rijst gezaaid. De gezaaide wilde rijst is dit jaar snel gekiemd, flink gegroeid, heeft volop gebloeid én de eerste wilde rijst korrels geproduceerd. Welke kansen biedt deze teelt...
Lees Meer