Nieuwsoverzicht

Hoogwater: de eerste ontdekkingen

De eerste waarnemingen en ontdekkingen op de Hoogwaterboerderij laten zien dat het verhogen van het grondwaterpeil veel in gang zet. Van hoog slootpeil, brede sloten tot aan de sponswerking van het veen. ...
Lees Meer

Kleibagger als bodemverbeteraar

In het artikel Kleibagger als Bodemverbeteraar wordt de stand van zaken rondom het verkleien van veen in het voorjaar van 2020 geschetst. Het vakblad Bodem besteedde op deze manier aandacht aan deze oplossingsrichting om bodemdaling en CO2-uitstoot te beperken....
Lees Meer

Digging 2.0

M’n ogen vielen van verbazing open toen we in 2016 de veengebieden in Noorwegen bezochten. Onze Noorse expert probeerde iets uit te leggen dat we vanwege de ongeloofwaardigheid maar niet begrepen. Het was in onze ogen zo waanzin(nig). ‘We willen het ECHT zien’, riepen we in koor. Kijkt u mee?...
Lees Meer

Watertable

In de ontwikkeling van ‘farming’ wereldwijd is water echt een dingetje. De Rabobank presenteerde ons actuele cijfers van het grondwaterpeil in heel Australië, vochtigheid van de grond en de te verwachte regenval. Met open mond kijk ik naar de slides die voorbij vliegen. Een geldverstrekker die zich bezighoudt met water????...
Lees Meer

No till

Het onderwerp staat al jaren op m’n verlanglijstje en was wat weggezakt nu gras een centrale rol speelt in de veenweiden, maar daar is ie weer: ‘no till’. Grote bedrijven als Bayer vertonen voor mij voor het eerst het no tillage (geen grondbewerking) gedachtegoed. Wauw. Het is eigenlijk ongelofelijk...
Lees Meer

Biodivers Leiderschap

Eén van de belangrijke doelstellingen van het Nuffield scholarschip programma is het ontwikkelen van leiderschap in het domein waarin je actief bent. Een prachtige uitdaging die we met het accepteren van het scholarship hebben aanvaard. De internationale conferentie, in dit geval in Australië speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen...
Lees Meer

Eerste ‘Natte Teeltenhuisje’

Nederland heeft een eerste ‘Natte Teeltenhuisje’. Een Tiny House met lisdodde, maar niet geheel van lisdodde. Dat blijkt nu nog niet haalbaar. Dit illustreert waar we nu staan met de productontwikkeling van natte teelten, zegt Roelof Westerhof, themaleider natte teelten: “De insteek was een Tiny House volledig van lisdodde, maar...
Lees Meer

Start Boeren bij Hoog Water

Beginnen met een programma en het startmoment al moeten uitstellen; daar ga je in je planning niet vanuit. Toch is de opening van de Hoogwaterboerderij doorgeschoven. Natuurlijk was de Coronadreiging de belangrijkste reden. Maar ook de uitzonderlijke natte weersomstandigheden begin 2020, waardoor we niet konden laten zien wat we wilden...
Lees Meer

Leven Lang Leren

Professionele en persoonlijke ontwikkeling is waardevol voor iedereen. Binnen het thema ‘Leven Lang Leren’ richten we ons op het verankeren van innovaties en nieuwe kennis bij de nieuwe en huidige generatie plattelandsondernemers. Niet alleen landbouwkennis, maar ook kennis van water- en bodembeheer. Sinds de oprichting heeft het VIC altijd de...
Lees Meer

Saamhorigheid

In een tijd waarin fysiek contact zoveel mogelijk vermeden moet worden, leidt contact met het thuisfront tot grote veranderingen in ons programma. Nieuw-Zeeland besloot al haar reizigers in quarantaine te gaan houden. Betekent dat de Nieuw-Zeelandse ondernemers per direct naar huis zijn gevlogen. Idem voor een deel van de...
Lees Meer

Veenmonsters voor bodemdalingsvoorspellingen

Om voorspellingen te doen over de mate van bodemdaling door het samendrukken van veen worden supersized grondmonsters gestoken op de veenweidentestlocatie KTC Zegveld (gemeente Woerden). Met deze monsters met een diameter van 40 cm kunnen de geotechnische eigenschappen van het veen worden bepaald, zoals de samendrukbaarheid, dichtheid en het organische...
Lees Meer

Copy floppy

Wat narrig luister ik naar het zoveelste verhaal waarin bulk (commodity) gelinkt is aan ‘feed the world’ en investeringsfondsen van honderden miljoenen je om de oren vliegen. Mijn buurman aan tafel, een Nuffield scholar uit centraal Australië heeft meer dan 18000 stuks ‘heds’(vleesdieren) en ruim 500.000 hectare grond (lees woestijn)....
Lees Meer

‘Vinkjes-cultuur’

Een inspirerend gesprek met een Nuffield Scholar uit Engeland ging over de vinkjescultuur. Als auditor bij bedrijven werkte ze met vele ‘checklijsten’. Op deze lijsten stonden te behalen doelstellingen die 1 voor 1 afgevinkt werden. Meestal had ze te maken met de kwaliteitsmanager binnen het bedrijf en ‘at the end’...
Lees Meer

Leven bij de dag

Het voelt erg dubbel om met een internationale groep agrarische ondernemers bij elkaar te komen in Brisbane, terwijl de wereld in paniek is over het oprukkende Coronavirus. Gelukkig is het aantal Coronagevallen in Australië nog beperkt en zijn deze, door de enorme omvang van het land, op zichzelf staand. Wij...
Lees Meer

Water als KPI voor duurzaamheidsdoelen

Water heeft een sleutelrol in het beperken van broeikasgasemissies, het versterken van biodiversiteit en het verbeteren van mestbenutting. Factoren die mede bepalend zijn om als melkveehouder te voldoen aan duurzaamheidscriteria van bijvoorbeeld Stichting Milieukeur (On the way to Planet Proof). VIC ziet water daarmee als een Kritische Prestatie Indicator (KPI)...
Lees Meer

Grensverleggend inspireren

“De wereld is net een boek. En wie niet reist, leest slechts één pagina.” * Aan deze uitspraak moest ik denken terwijl ik aan deze column begon. Ik ga namelijk met begeleiding van het Nuffield scholarship programma reizen om te leren. Om zo te blijven vernieuwen, inspireren en innoveren in...
Lees Meer

Onafhankelijk en eigenwijs

Wil je scherp blijven en bouwstenen verzamelen voor nieuwe initiatieven en plannen, dan is (zelf)reflectie noodzakelijk. Wat heeft 7 jaar VIC opgeleverd en wat kan beter of anders? Om daar zicht op te krijgen hebben we Freya Macke, als zelfstandige aangesloten bij ORG-ID, gevraagd om bij een aantal van onze...
Lees Meer

Op weg naar een lisdoddeketen

De Lisdoddeteelt is nu een aantal jaar in ontwikkeling. We zijn er nog niet: want de teelt is één vraagstuk, de afzet een andere bouwsteen. Ontwikkeling van deze keten vraagt aandacht en tijd. Een proces van ‘trial and error’ waarbij meer partijen betrokken zijn. Er zijn tegenvallers en afhankelijkheden of...
Lees Meer

Stille wateren

Het Klimaatakkoord en de stikstofdiscussie hebben de veenweiden in de spotlights gezet. Tal van organisaties vellen hun oordeel over de perspectieven in de veenweiden, toekomstbeelden die voor sommigen tot de verbeelding spreken, soms ver voor de markt en maatschappij uit. Deze ontwikkelingen leiden tot veel beweging in de agrarische sector....
Lees Meer

Start Boeren bij hoog Water!

De bereidheid om te werken aan vernatting van de landbouw kan gestimuleerd worden door een bewezen wenkend perspectief. Daarom richt VIC zich op de ontwikkeling en uitrol van een ´Living lab Boeren bij Hoog Water´ als gids naar een Klimaatbestendig veenweiden. Programmaleider Paul Galama (WUR Livestock Research) licht toe: “‘Je...
Lees Meer