Nieuwsoverzicht

Een kleurrijk Duits gezelschap is in Zegveld op zoek naar feiten over duurzaam boeren op veen

Het parkeerterrein bij het Veenweiden Innovatiecentrum, het VIC in Zegveld staat vol met auto’s met Duitse kentekenplaten. De groep is hier op uitnodiging van Arno Krause, algemeen directeur van het Grünlandzentrum (Center for Grassland) en de duurzame zuivelketen Pro-weiland. Na een bezoek aan Friesland Campina en de Wageningen Universiteit willen...
Lees Meer

Film over klimaatadaptie in veenweiden nu online!

De film van de provincie Zuid-Holland over klimaatadaptie is nu te zien op de site van de provincie en hier. De video is onderdeel van een drieluik en gemaakt in het kader van de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Voor de zomer kwamen programma-manager Veenweiden Rob Ligtenberg en gedeputeerde Meindert...
Lees Meer

Oogst van de eerste wilde rijst in de veentuinderij

In de veentuinderij op Zegveld is de eerste wilde rijst geoogst. Anna Koornneef is verantwoordelijk voor de tuinderij. Ze neemt ons mee op haar ontdekkingstocht. Wie zaait zal oogsten en dat is zeker gelukt op het kleine stukje drassige land. Nog even en dan kunnen ook de eerste noten van...
Lees Meer

Project Boeren op Hoog water kan bijdragen aan oplossingen voor klimaatopgave veenweidegebieden

De provincie Zuid-Holland blijft de komende drie jaar investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag naar meer duurzaam ondernemen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. En omdat nieuws kracht bij te zetten nam gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van landbouw...
Lees Meer

Provincie Zuid-Holland kwam met cameraploeg naar Zegveld

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen volgend jaar, maakt de provincie Zuid-Holland in drie korte videoboodschappen de balans op voor het actuele thema klimaatadaptatie. Eén van de filmpjes gaat over de veenweiden en dus kwam Rob Ligtenberg, programmamanager Veenweide naar het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld voor opnames. Ook...
Lees Meer

Eindrapportage Lisdodde: lobby voor de markt is geslaagd, maar nu de teelt nog

Onderzoeker Jeroen Pijlman: ,,We zitten vast op de teeltkant. En daar liggen nu de uitdagingen.’’ Dat blijkt uit de eindrapportage Veen Voer en Verder II, een driejarig onderzoek naar de teelt van lisdodde. De resultaten leveren nog geen haalbaar verdienmodel op voor boeren die in de veenweidegebieden zoeken naar nieuwe...
Lees Meer

Veenweiden plezier

Het plezier om ‘boer’ te zijn lijkt een beetje weg. Het is ook niet fijn om als een ‘ongewenst’ kind weg gezet te worden. Bij een recent bezoek aan Denemarken merkte ik het verschil aan waardering voor de agrarische sector. Maar wij houden het plezier in innoveren er voorlopig nog...
Lees Meer

Boeren op Hoog water kan bijdragen aan oplossingen voor klimaatopgave veenweidegebieden

“De provincie Zuid-Holland wil blijven investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag naar meer duurzaam ondernemen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.” Dat zei gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van landbouw bij de Hoogwaterboerderij in Zegveld. Programmaleider Frank Lenssinck van...
Lees Meer

De geheimen van het kweken van cranberry’s op veen

The Cranberry Company, gestart in 2016, verbouwt biologische cranberry’s in de Krimpenerwaard (Groene Hart). Zes jaar geleden stapten oud wethouder Bart Crouwers en Gerard Harleman, werkzaam bij een groothandel voor groenten en fruit in de Cranberry teelt....
Lees Meer

Resultaten Proeftuin Krimpenerwaard: boeren kunnen aan de slag met de opgedane kennis!

Om de landbouw toekomstbestendig te maken hebben boeren in de Krimpenerwaard de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met duurzaamheidsprojecten als klei in veen als recept tegen bodemdaling, waterinfiltratie systemen, natte teelten, energierijke gewassen en verbetering van het bodemleven. Met daarbij meer aandacht voor klimaat, landschap, milieu en biodiversiteit....
Lees Meer

Blaarkoppen in de wei

De tweede snede net geoogst, maar de blaarkoppen op het veld in Zegveld grazen al weer in het zonnetje. Deze koeien draaien mee in een proef met hoog grondwaterpeil en een lage bemesting onder extensieve omstandigheden. Vraag is wat doet dit ras onder deze omstandigheden, en wat levert dit systeem...
Lees Meer

Waterschappen willen meer weten over Boeren bij Hoog Water

Ter ere van de jaarlijkse bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen bezochten ruim 30 bestuurders de Hoogwaterboerderij in Zegveld. De bestuurders van de waterschappen hadden speciaal gekozen voor een excursie naar het Veenweiden Innovatiecentrum. Ze werden bijgepraat over de initiatieven om samen met agrariërs bodemdaling tegen te gaan. Ook waren...
Lees Meer

Vitale bodem is toch een beetje vochtig

Van oudsher discussiëren boeren over het waterpeilbeheer in de polders. Logisch omdat een te hoog slootwaterpeil kan leiden tot schade aan de bodem en het kan de kwaliteit van het gewas beïnvloeden. Belangrijker is ook, of de percelen voldoende draagkracht hebben – want het gras moet nog wel met een...
Lees Meer

Onderzoekers van het NOBV met waadpak de sloot in

De studenten Judith van der Knaap en Yvet Telgenkamp van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken de sloten op broeikasgasemissies. Ze doen dit voor het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, het NOBV. Ze meten in drie sloten hoeveel en waar die gassen vandaan komen. Ook kijken ze of en op welke wijze...
Lees Meer

Een vitale bodem begint bij water

Nu de houdbaarheid van ons landbouwsysteem ter discussie staat, komt de waarde van de bodem (en het behoud van een vitale bodem) steeds meer in beeld. Terecht. We wonen, werken en leven ermee en zullen de bodem verstandig en netjes moeten beheren zodat de generaties na ons er ook nog...
Lees Meer

Natte teelten van waarde voor veenweiden en bouwsector

Kunnen teelten als lisdodde en riet een positieve impuls geven aan de toekomst van de veenweiden en de bouwsector? Volgens Livio Bod, commercieel projectleider natte teelten wel: “Deze natte teelten doen het goed bij een hogere grondwaterstand- een belangrijke maatregel om bodemdaling en CO2 uitstoot te remmen- én hebben hoogwaardige...
Lees Meer

Deal or No Deal

Bijna in elk gesprek wat gevoerd wordt komt verdienmodel en verdienvermogen aan de orde. Terecht dat erover gesproken wordt, immers naast het nastreven van een aantal zeer relevante maatschappelijke idealen moet er simpelweg ook brood op de plank komen. Dat geldt niet alleen voor boeren maar ook voor adviseurs, onderzoekers,...
Lees Meer

Boeren met Perspectief in de veenweiden

Tijdens de boerenprotesten, in het heetst van de strijd, bracht een aantal boeren uit het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen een bezoek aan minister president Rutte in het Catshuis. Dat vormde de start van een nieuwe coöperatie: “Boeren met Perspectief”. Een coöperatie die door het verleasen van stikstof innovatieve stal-...
Lees Meer

Nieuwe aanpak veenweiden

Een landelijk veenweidenprogramma waarbij de regio aan zet is. Dat is het VIPNL: Veenweiden Innovatieprogramma Nederland. “Dit is voor ons een nieuwe aanpak. We doen een specifiek beroep op de regio’s om zelf initiatief te nemen”, licht Chris van Naarden van het ministerie van LNV toe. “Met de landelijke coördinatie...
Lees Meer

Verkoop van lisdoddeproducten

“Marktpartijen zijn nieuwsgierig naar lisdodde als biobased grondstof. Niet alleen vanwege de natuurlijke oorsprong maar ook voor de winst die het voor de veenweiden oplevert. Afgelopen jaar spraken we met diverse marktpartijen over productontwikkeling, producttoepassingen en de prijsindicatie van lisdodde. De bevindingen van deze marktverkenning delen we graag met u...
Lees Meer