Melkveehouders gezocht voor Proeftuin Veenweiden!

Ruimte voor agrarisch ondernemerschap op de lange termijn. In een omgeving waar het fijn is om te wonen en te werken. Wie wil dat nou niet? In Proeftuin Veenweiden worden samen met melkveehouders maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, maximale benutting van eigen eiwit, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling.

 

Bent u melkveehouder in de westelijke veenweiden en wilt u blijven boeren op de lange termijn? Met plezier, rendement en maatschappelijk geaccepteerd? En wilt u daarin tijd en energie steken en uw vakmanschap vergroten? Meld u dan aan als pilotbedrijf voor Proeftuin Veenweiden. U loopt dan voorop in ontwikkelingen die er toe doen voor uw bedrijf. En u neemt deel aan een netwerk van ondernemers, onderzoekers, beleid- en sectorvertegenwoordigers. En last but not least: u werkt aan een volhoudbare toekomst van uw bedrijf!

De mogelijkheid voor aanmelding is inmiddels gesloten, lees hier meer over Proeftuin Veenweiden.