Maak kennis met de programmaraad VIC

Roy Kloet is strategisch (keten) adviseur bij Geofox-Lexmond, sinds kort is hij ook lid van de programmaraad van het VIC.

Achtergrond
“Ik heb Biomedische Wetenschappen gestudeerd aan de VU in Amsterdam, met als differentiatie Wetenschapscommunicatie. Aansluitend heb ik onderzoek gedaan naar en gedoceerd over het grensvlak van wetenschap, technologie en samenleving. Hier maakte ik kennis met verschillende milieudisciplines. Op het onderzoek promoveerde ik in 2011, als vertaler en bruggenbouwer tussen wetenschap, technologie en maatschappij.
Ik geloof sterk in de kracht van een wisselwerking tussen academische en praktijkprofessionals, over en dwars door (vak)disciplines heen. Om niet zelf aan deze kloof bij te dragen, combineerde ik het laatste jaar van mijn onderzoek met het opdoen van praktijkervaring bij een adviesbureau: Geofox-Lexmond. Bij dit adviesbureau werk ik inmiddels als strategisch (keten)adviseur, waarbij ik zowel intern als extern onderwerpen agendeer en transities uitdenk en begeleid. Hoofdzakelijk op het gebied van milieu, gezondheid, energie en ruimtelijke ontwikkeling.”

Binding met de veenweiden
“Als biomedicus had ik tot enkele jaren geleden nog nooit bewust over de veenweiden nagedacht. Toen ik dit wél ging doen, bleek dat ik dagelijks (en soms al mijn leven lang) te maken heb met deze veenweiden: recreatief, educatief, als huiseigenaar met slappe bodem, als consument, als energiegebruiker, etc. De veenweiden zijn hierbij essentieel en een helikopterperspectief is nodig om deze waarde te zien. Juist hierdoor heb ik een sterke band met de veenweiden. Enerzijds persoonlijk omdat de veenweiden mij op veel facetten raken, anderzijds professioneel omdat het ketenperspectief en de samenhangende kansen van de veenweiden mij inspireren en boeien.”

Rol van het VIC
“De kracht van het VIC is dat innovaties tastbaar gemaakt worden met kleine pilots; dat zorgt ervoor dat het brede publiek de veenweiden leert begrijpen en meegenomen wordt in het innovatieproces. Het VIC maakt zich hard voor het combineren van wetenschappelijke én praktische kennis, gekoppeld aan agendering en (beleids)ontwikkeling van overheden, industrie en MKB, voorzien van sprekende (tastbare, lokale) voorbeelden waar ook de leek een beeld bij kan vormen, en verankerd in een sterk en breed netwerk. Een voedingsbodem voor coproductie en innovatie. Dat is in mijn ogen bijzonder, te koesteren en inspirerend.”

Icoon Aquatische Landbouw
“Het icoon Aquatische landbouw is een icoon dat al heel concreet te maken is; dat inspeelt op een betere en meervoudige benutting van potentieel dat er al ligt. Ook spreekt het breed, bijvoorbeeld de teelt van cranberries (veenbessen) tot de verbeelding. Niet alleen kan een breder publiek zich een voorstelling maken, ook nodigt het uit tot meedenken, over mogelijke producten van aquatische landbouw en andere toepassingen van bestaande producten. Daarbij is kennis en input nodig vanuit de gehele productieketen, waaronder de agrarische-, logistieke- en levensmiddelensector. De rol en kracht van het VIC hierin is dat zij de juiste mensen bij elkaar brengt en middels kleine pilots innovaties uitprobeert. Dat kan grote veranderingen bewerkstelligen. Met dit icoon laat het VIC zien dat niet alleen de weidegrond benut kan worden, maar ook de onderdelen die ertussen zitten, ten gunste van mens, dier en milieu.”

Material is Essential, fabrics there replica handbags are A Whole lot of, there are: cWhole loth, celine replica handbags Artificial Leather-based, PU
Leather-based. CWhole
replica handbags loth is Quite replica handbags Clear, the Pores and skin we all know, but what is the PU coating? PU Leather-based is
in the Slim layer of the replica handbags dermis layer of the glue PU, Performing so will
hermes replica handbags make the Leather-based Really feels
Far better, Increased hermes replica handbags gloss, you can also do some tricks in the cortical hermes replica handbags Surface area Remedy, this fabric
is not Simple to dirty, Amazing replica handbags and also Resilient, Due to the hermes replica handbags fact of so A Whole lot of Small, so now A Whole lot of bags are
favored This kind replica handbags of fabrics. PU fabric bag, lining Mainly Soluble fiber and canvas, in the Assortment of Be aware
lining Attempt to
ysl replica handbags Select Robes de bal some Tough, if As well Gentle, there will be resistance when you Set Slimgs, Get rid of
Slimgs when lining will also Carry out, it is not Comfort. replica handbags
Design to the replica handbags Man or women they pass, Completely different replica handbags People today have their Personal ages Favored style, Basic Brand name
bag Producing Business replica handbags has specialized Design and style Group, Constantly Capable to Fulfill the Modern pop
style Craze. For Instance, mulberry replica handbags the Desire Bazaar Package deal on replica handbags sub-leisure Package deal Sequence, Company bags
Sequence, Leather-based bag Sequence, evening burberry replica handbags bag Sequence and so on.
hermes replica handbags
Amid the sewing indusAttempt, it Might be sewn bags the most demanding, Whether or not Gear or Office staff
Abilities, bags Entire of these hermes replica handbags Specifications are Crucial, replica handbags Due replica handbags to the fact the fabric bags In comparison to other
sewing Supplies to be hermes replica handbags thick Very much, hermes replica handbags a Whole lot of Tough, and sew it also has a Specific Form and a
3-dimensional mulberry replica handbags Really feel. So a replica handbags Experienced Performer replica handbags sewing bags have 6 Weeks or Lengthier Workouts. Seem replica handbags
bags Perform replica handbags Might have a Whole lot of Slimgs are replica handbags some Typical-Perception replica handbags Slimgs, but in replica handbags the Little Location can be
reflected.
windows 10 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key

Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 product key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 product key sale
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 product key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2013 product key sale
Office 2010 key
Office 2010 product key
Office 2010 product key sale
Office 2011 for MAC
windows 7 product key
windows 7 product key
Windows 7 product key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 product key sale
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 product key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2013 product key sale
Office 2010 key
Office 2010 product key
Office 2010 product key sale
Office 2011 for MAC
Windows 7 プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1

Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1

Uitdagingen voor de toekomst
“Milieu en (volks)gezondheid zijn zeer sterk verweven, maar de afgelopen decennia tamelijk los van elkaar opgepakt en onderzocht. In gezondheidsland denkt en werkt men anders dan in milieuland, en enorme versnellingen zijn mogelijk door een beter begrip van beide werelden. In de veenweiden en hoe hiermee men hiermee omgaat zie ik veel onbenoemde kansen, voor zowel milieu als gezondheid. Deze zou ik graag meer onder de aandacht brengen. In de melkveehouderij is er bijvoorbeeld op microbiologisch gebied al goed nagedacht hoe de keten in elkaar zit, om melk als kwaliteitsproduct te kunnen leveren. Dat is – bijvoorbeeld kijkend naar preventie van antibioticaresistentie in het milieu – ook leerzaam voor andere sectoren en mag ook zeker benoemd worden. Ook de cranberry is een mooi voorbeeld van de combinatie van gezondheid en milieu, de cranberry draagt bij aan de maatschappelijke vraag naar gezonde producten en aan het milieuvraagstuk in de veenweiden. Ik denk dat juist het identificeren en benoemen van deze milieu- en gezondheidsrelevantie – met voorbeelden en pilots omkleed – zal bijdragen aan bredere bekendheid met en waardering van de veenweiden.”