Jaarverslag VIC

De jaarverslagen van het VIC blikken terug op de ontwikkeling van de thema’s/iconen, van de start (hoe is het is de transitie in gang gezet), ontwikkelingen in de tussenliggende periode tot en met de huidige status (fase in innovatieproces) en ontwikkelingsrichting voor de komende jaren.

Dankzij de financiële ondersteuning van haar opdrachtgevers (de drie provincies en zes waterschappen die actief zijn in de westelijke veenweiden) kan het VIC haar werk voortzetten. De opdrachtgevers voorzagen bij de opstart van het VIC (2012) al dat een investering in de ontwikkeling van de veenweiden nodig was. Dat loont nu. De resultaten van de inzet van het VIC zijn nu terug te vinden in het Klimaatakkoord, in projecten/pilots in heel Nederland en in de inmiddels nationaal gevoerde discussie over de toekomst van de veenweiden. Dit laat zien dat het werk van het VIC de afgelopen jaren relevant is voor de huidige vraagstukken rondom het klimaat en de toekomst van de veenweiden.

Ontwikkeling iconen (status eind 2018)
De iconen Watersysteem 2.0 en Biomassa verwaarden zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt, onder andere door de start van diverse regionale initiatieven en pilots. In deze transitieprocessen verschuift de rol van het VIC dan ook van aanjager/initiator naar kennisdrager. Om deze rol ter vervullen en tevens het proces van deze transities te bewaken vervult VIC de rol van projectleider in de deelexpedities ‘Onderwaterdrainage’ en ‘Natte teelten’ van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB).
In 2018 is in overleg met de opdrachtgevers afscheid genomen van Agrologistiek als icoon. De nieuwe iconen ‘Grondverbetering met klei’ en ‘Boeren bij hoog water’ bevinden zich juist in de beginfase van het transitieproces.

Jaarverslag VIC 2018

Jaarverslag VIC 2017

Jaarverslag VIC 2016

Jaaverslag VIC 2015

Jaarverslag VIC 2014