Het jaarverslag 2014 van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) kunt u hier downloaden. Het jaar 2014 was een bewogen jaar met succesvolle resultaten binnen de iconen, een evaluatie en de totstandkoming van een Meerjarenprogramma 2015 – 2019.

De betrokkenheid van (agrarische) ondernemers, waterschappen, (semi-)overheden, onderwijs en andere belanghebbenden bij het VIC is groot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de inzet van de stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart bij de totstandkoming van het VIC en de ondersteuning van provincie Zuid-Holland bij de totstandkoming van het Meerjarenprogramma. Ondernemers toonden hun betrokkenheid door de aankoop van de proefboerderij Zegveld waardoor deze proeflocatie behouden kon blijven voor onderzoek en kennisvergroting.

Er is ook veel bereikt op het vlak van innovatie. Financiers en partners hebben het VIC de ruimte gegeven om concrete innovaties te realiseren binnen de iconen en projecten. Dat heeft geleid tot kennisontwikkeling, kennisdeling en praktische toepassingen. Stakeholders waarderen de kennis die bij het VIC wordt ontwikkeld en er is een stevig netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden gecreëerd.

Bovendien blijkt dat partijen een groot vertrouwen hebben in het VIC. Hierbij speelt de onafhankelijke positie van het VIC een grote rol. Deze onafhankelijkheid is mogelijk gemaakt door de betrokken overheden die de waarde daarvan voor een innovatiecentrum goed hebben voorzien.

Het jaar 2014 eindigde met het presenteren van een Meerjarenprogramma 2015 – 2019 waarin een start gemaakt wordt met de professionalisering van de organisatie.

Jaarverslag 2014