Fris kijken en Dwars denken: VIC jaarverslag 2015

Onder ons motto “fris kijken en dwars denken”, is er in 2015 gewerkt aan innovatieve oplossingsrichtingen voor de grote uitdagingen die het veenweidengebied kent op het gebied van bodem, water en landbouw. Wij hebben partijen en initiatieven verbonden, toegang geboden tot kennis en onderzoek geïnitieerd. Met genoegen zien we erop terug dat ook dit jaar VIC de ontmoetingsplaats was voor diverse overheden, het (veehouderij)bedrijfsleven, (onderwijs)instituties en maatschappelijke organisaties.
Er zijn onderwerpen beetgepakt waar nog geen directe probleemeigenaar voorhanden is zoals bijvoorbeeld de bodemdalingsproblematiek, de toekomst van de landbouw als drager van het veenweidengebied en de hoge maatschappelijk kosten van de infrastructuur op de slappe bodem. Een aantal iconen heeft in 2015 een stevige ontwikkeling doorgemaakt en er is een nieuw icoon ontwikkeld “ Veenweiden Veerkracht”. Dit icoon gaat over de versterking van de veerkracht van het landbouwsysteem door uit te gaan van de kracht van de natuur en daarmee de functionele biodiversiteit. Stakeholders waarderen de kennis die bij het VIC wordt ontwikkeld en er is een stevig netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden gecreëerd.

Bekijk hier het schriftelijk jaarverslag

Onderstaand filmpje geeft een impressie van de innovaties die het VIC in 2015 in gang heeft gezet.