Innovatiewerk van het VIC gewaardeerd!

De provincies waarderen het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum en hebben de samenwerking met het VIC dan ook benoemd in de nieuwe coalitieakkoorden.

Na de provinciale staten verkiezingen in maart zijn de nieuwe colleges geformeerd. Recent zijn de nieuwe college programma’s 2015-2019 gepresenteerd. De provincies Utrecht en Zuid Holland onderstrepen in de nieuwe coalitieakkoorden het belang van innovatie in het algemeen en de rol die het VIC daarin speelt in het bijzonder.

Provincie Utrecht benadrukt in het coalitieakkoord ‘In Verbinding!’ dat zij samen met het Veenweiden Innovatiecentrum wil werken aan alternatieven om duurzaam landgebruik mogelijk te maken, waarbij ernaar gestreefd wordt dat landbouw één van de economische dragers blijft van het veenweidengebied.

De Provincie Zuid-Holland benoemt in het coalitieprogramma ‘Slimmer, schoner, sterker!’ de rol van het VIC als verbindende partij tussen diverse kennisinstellingen en agrarische ondernemers, en geeft aan deze ontwikkeling verder te willen ondersteunen.

Het VIC dankt de beide provincies hiervoor en ziet uit naar een voortzetting en versterking van de samenwerking, overigens ook met het Noord Hollands provinciebestuur!

Uit het coalitieakkoord van Utrecht: In Verbinding!
Bodem, Water en Milieu
“We streven naar duurzaam gebruik van onze bodem. Ons gebruik verandert de bodem; in veengebieden kan dit leiden tot bodemdaling. We blijven actief bijdragen aan ontwikkeling van technische oplossingen die duurzaam landgebruik mogelijk maken. Daar waar de maatschappelijke kosten te hoog worden, zullen we keuzes moeten maken: samen met het Veenweide Innovatie Centrum werken we aan alternatieven, waarbij het streven is dat de landbouw één van de economische dragers blijft van het veenweidengebied.”

Uit het hoofdlijnenakkoord van Zuid-Holland: Slimmer, schoner en sterker!
Groene Hart

Windows 7 key
windows 7 key sale
Windows 7 product key
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
windows 10 product key
windows 10 key sale
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 key
Windows 7 key
windows 7 key sale
Windows 7 product key
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
windows 10 product key
windows 10 key sale
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
windows 10 key
Windows 7 key
windows 7 key sale
Windows 7 product key
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
windows 10 product key
windows 10 key sale

“Het Groene Hart is het kloppende hart van de Randstad. Wij hebben de ambitie om de kwaliteiten van het Groene Hart te versterken over de bestuurlijke grenzen heen, met aandacht voor de ruimtelijke en economische opgaven. Over de toekomst van het Groene Hart gaan wij een nieuwe samenhangende visie opstellen. Dat doen wij samen met de regio en de provincies Noord-Holland en Utrecht. Vernieuwing vraagt om samenwerking tussen uiteenlopende partijen. Wij constateren dat de samenwerking tussen kennisinstellingen en agrarisch ondernemers bij het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) groeit. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling die wij verder gaan steunen en stimuleren.”