Grensverleggend inspireren

“De wereld is net een boek. En wie niet reist, leest slechts één pagina.” * Aan deze uitspraak moest ik denken terwijl ik aan deze column begon. Ik ga namelijk met begeleiding van het Nuffield scholarship programma reizen om te leren. Om zo te blijven vernieuwen, inspireren en innoveren in de westelijke veenweiden. Want als je ruim 10 jaar bezig bent met innoveren, is het goed om elders andere kennis en inspiratie op te doen, zo heb ik gemeend. Om van buitenaf weer naar binnen te kijken voor een nieuwe periode van innovatie en inspiratie.

De inspiratie heb ik dus gevonden in deelname aan het Nuffield scholarship programma: Een netwerk van internationale ondernemer s in de agrarische en aanverwante sector die zich verdiepen en ontwikkelen in maatschappelijke vraagstukken in relatie met ondernemerschap. Ik ben echt benieuwd hoe en op welke manieren internationale ondernemers en andere organisaties in de veenweiden omgaan met de mondiale vraagstukken als klimaat, voedsel en biodiversiteit. En naar de manier waarop zij ‘maatschappelijk verantwoord’ hun brood al verdienen of verdiend hebben in de veenweiden. Jaco de Groot, Marije Klever en Rick de Vor, alle drie veenweidenondernemers in het Groene Hart zijn reeds op tournee geweest en verrijkt met nieuwe inzichten. Feitelijk kan ik voortbouwen op ‘hun onderzoek’ dat zij reeds uitgevoerd hebben en dat zo mogelijk zelfs uitbouwen.

Ik ben blij en trots dat ik geselecteerd ben om in dit netwerk van Nuffield met m’n opdracht aan de slag te kunnen. Naast de interesse in verdienmodellen in de veenweiden ben ik eveneens geïnteresseerd in het kennis uitwisselingsmodel dat tussen onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemers gehanteerd wordt. Het lijkt me goed om ons huidige model ook eens kritisch te toetsen aan internationale standaarden. Of anders gezegd: hoe geven we de roep op een onafhankelijke ‘boerencoach’ vorm?

Deze scholarship zal naast de doorlopende VIC werkzaamheden 1,5 jaar in beslag nemen en van start gaan in maart 2020. Vanzelfsprekend zal ik tussentijds een aantal inspiraties ‘on going’ met u delen.

Ik wens u alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!

Frank Lenssinck

* uitspraak van Augustinus