Fris kijken en dwars denken: VIC 2.0

De eerste periode van het Veenweiden Innovatiecentrum zit er op. 2015 is een jaar van heroriëntatie en veel overleg met diverse stakeholders en financiers in de Veenweiden. Dit heeft geleid tot een herpositionering van het Veenweiden Innovatiecentrum als zelfstandige organisatie en de ontwikkeling van het ‘Veenweiden innovatie verkenningsproject’ met bekende en nieuwe thema’s.

Hierbij is de rol van het VIC als aanjager en innovatiemakelaar door stakeholders en financiers op de verschillende thema’s onmiskenbaar genoemd. Thema’s waar vele verschillende stakeholders verantwoordelijk en betrokken bij zijn en vaak complex van aard. Financiers van het VIC buigen zich nu over de vraag of de toegevoegde waarde voor hun organisatie en de veenweiden in het algemeen navenant is. We hebben goede hoop dat het VIC ook in de komende jaren aan eigentijdse oplossingen kan werken, het is nog even spannend dus.

Voor meer informatie neem contact op met Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl