Even voorstellen: 2 nieuwe experts

 

Het VIC vormt een dynamische netwerkomgeving, waarin ons netwerk van experts invulling en inhoud geeft aan de VIC iconen. Twee experts met elk hun eigen specifieke inbreng  komen ons VIC- team versterken: Hans Slootweg en Olga Koeckhoven. Wij stellen ze graag aan u voor.

 

Hans Slootweg gaat een nieuwe impuls geven aan het icoon Aquatische Landbouw, Hans Slootweg
hij richt zich dan ook op het traject cranberryteelt in de veenweiden en de  kansen voor lisdodde in de veenweiden. Hans zijn motto: ‘Kansen signaleren en verzilveren. Nieuwe wegen zoeken en dan resultaatgericht handelen. Dat geeft mij energie en is mijn drive.

 

OlgaOlga Koeckhoven  ondersteunt in eerste instantie de innovatiemanagers en zal later actief één of meerdere icoon oppakken. Haar motto is: ‘Netwerken en bruggenbouwen! Het mooie aan het VIC is dat het een open netwerk is waar gezamenlijk naar nieuwe oplossingsrichtingen wordt gezocht voor de veenweiden, door mensen en partijen te verbinden. Daar wil ik me graag voor inzetten.