Bestuurslid Andre van der Zande blikt vooruit

Bestuurslid André van der Zande over het programma van het VIC: “De iconen zijn goed op stoom, de komende periode gaan we deze verder uitbouwen. Van enkele iconen gaan we afscheid nemen, we merken dat andere deze onderwerpen overpakken en uit gaan voeren. Ook het komende jaar wil het Veenweiden Innovatiecentrum creatieve mensen in het veld prikkelen en hen bewegen om uitdagingen op te pakken.” 

 

Het Veenweiden Innovatiecentrum heeft een meerjarenplanning opgesteld met een vernieuwingsprogramma, deze gaan we de komende periode uitvoeren. Van enkele iconen hebben we afscheid genomen, anderen pakken deze onderwerpen over om deze uit te voeren.

De iconen zijn op stoom. Zo wordt er nu op een andere manier naar waterbeheer gekeken. Van microbeheer op percelen gaan we naar opschaling van het aantal percelen. Een volgende stap is een praktijkproef van een hele polder.
Ook wordt gekeken welke nieuwe teelten passen op veenweidengrond. Zo wordt in het kader van paludicultuur nieuwe alternatieve teelten onder natte omstandigheden getest. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat deze het landschap versterken en functioneren als economische drager van het gebied. Het telen van o.a. lisdodde (in sloten) en van cranberries op een veld worden ook onderzocht in de praktijk.
Op het vlak van logistiek en infra ligt er een grote uitdaging. Komt de berg naar Mohammed of gaat Mohammed naar de berg? Met bijvoorbeeld transport van melk vervoer je ook veel water. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat er niet méér vervoerd wordt?

Het Veenweiden Innovatiecentrum wil creatieve mensen in het veld prikkelen en hen bewegen uitdagingen op te pakken.

Mijn handen jeuken om door te gaan!

André van der Zande, bestuurder Veenweiden Innovatiecentrum