Klei-in-veen-college: onderzoeksresultaten en perspectieven

Vorig jaar vertelden we u dat de eerste onderzoeksresultaten van klei in veen positief zijn: bijna alle onderzochte kleisoorten laten in het laboratorium effect op de CO2-emissie van veen zien. Inmiddels zijn deze resultaten nog verder onderbouwd, wordt er op diverse locaties in Nederland bij pilots in het veld gemeten en is de opmars gemaakt voor een programma waarbij de kennis en kunde rondom klei nationaal gebundeld wordt. Graag praten we u bij over deze ontwikkelingen rondom het verkleien van veen in een ‘klei-college’ op woensdag 19 mei van 11.00-12.00 uur. Maaike van Agtmaal (Louis Bolk Instituut) en Roelof Westerhof (VIC) delen dan de onderzoeksresultaten en perspectieven. U kunt zich hier alvast aanmelden, dan ontvangt u t.z.t. de link naar de webinar.