Veenweidenvakdag ‘Mest en Water’ 28 mei 2015

De Veenweidenvakdag op 28 mei staat in het teken van vakbemesten en de aanleg van onderwaterdrainage. Het VIC organiseert deze dag samen met PPP-Agro Advies, WUR Livestock Research en Optifield. 

Bemesten als vakwerk
Het gebruik en de benutting van mest wordt bepalend voor de ruwvoerproductie. Elke werkzame kilo stikstof gaat echt tellen! Op deze Veenweiden-Vakdag komen de fijne kneepjes van het correct afstellen en het goed functioneren van verschillende bemestingssystemen specifiek voor de veenweiden aan bod. Bovendien wordt ter inspiratie een selectie van enkele perspectiefvolle bemestingssystemen getoond, specifiek voor de veenweiden. Deze systemen hebben als uitgangspunt om méér emissiereductie te geven dan de huidige technieken.

Watermanagement met onderwaterdrainage
Onderwaterdrainage vermindert de bodemdaling op veengronden door het infiltreren van water in droge perioden. Bovendien bevordert onderwaterdrainage de draagkracht in natte perioden. Uitdagend is de invloed van onderwaterdrainage in vochtvoorziening tijdens droge perioden. De demonstratie richt zich vooral op de correcte aanleg van onderwaterdrainage en het onderhoud ervan. Tijdens de demonstratie gaan we in op vragen als: Welke machine legt de drain vlak en zonder schade aan? Welk materiaal is verstandig om als omhulsel te gebruiken en hoe kan de drainage het beste in het perceel gelegd worden?

Klik hier voor de uitnodiging en aanmelding voor deze dag.