Mijn Oom…

Opmerkelijk nieuws! Het neefje van de Weideman is geïnspireerd geraakt door z’n oom. Hij is gestart met zijn belevingen rondom weidevogels met de diverse weidevogelaars te delen in de vorm van een Weidevogelman. Als VIC vinden we dit een mooi nieuw initiatief te meer omdat de Weideman effectief heeft geholpen vakkennis rondom weidegang bij de diverse doelgroepen aan de man te brengen. Met de introductie van de Birdwalk als metafoor voor de Farmwalk lijkt hij dezelfde koers te gaan varen. Laat u inspireren door de Weidevogelman en vergeet u niet aan te melden als u meer van zijn belevingen wilt meemaken. Lees nu ook de tweede vakmail van de Weidevogelman.