Trajecten

 • Agrologistiek
  Gemeenten kampen al lange tijd met hoge en toenemende kosten voor het onderhoud van de infrastructuur als...
 • Veenweiden Veerkracht
  Met het icoon Veenweiden Veerkracht willen we de kracht van het veenweidengebied herontdekken. We gaan op ontdekkingstocht...
 • Sturen met Water
  Bij Sturen met water draait het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer.  De basisgedachte daarbij...
 • Dairy Triangle
  De studenten van nu zijn de ondernemers en vaklieden van morgen. Met het concept Dairy Triangle ontwikkelt...
 • Veenweiden beweiden
  Beweiden op lange kavels, drassige grond, met alleen eiwitrijk gras in het rantsoen en koeien...
 • Aquatische Landbouw
  Waarvoor wordt de sloot in de veenweiden benut en wat is er nog meer mogelijk? Dat is...

Systeeminnovatieprogramma

Taken van het VIC
Systeeminnovatieprogramma
Met dit programma zetten de provincie Zuid Holland en het VIC een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven in de veenweiden in gang. Dat gebeurt door middel van onderzoeken, pilots, experimenten en kennisdeling. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd (minder emissies naar lucht en water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grondwaterstanden tegen bodemdaling, lagere kosten) en met meer diversiteit in producten en diensten.