Trajecten

 • Verkleien van veen
  Binnen het thema ‘Verkleien van veen’ onderzoeken we de mogelijkheden van het toevoegen van kleideeltjes...
 • Boeren op Hoog Water
  Boeren op Hoog Water richt zich op de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf met minimale klimaatimpact....
 • Agrologistiek
  Gemeenten kampen al lange tijd met hoge en toenemende kosten voor het onderhoud van de infrastructuur als...
 • Veenweiden Veerkracht
  Met het icoon Veenweiden Veerkracht willen we de kracht van het veenweidengebied herontdekken. We gaan op ontdekkingstocht...
 • Werken met water
  Het thema Werken met water richt zich op het uittesten en ontwikkelen van manieren om...
 • Dairy Triangle
  De studenten van nu zijn de ondernemers en vaklieden van morgen. Met het concept Dairy Triangle ontwikkelt...

Systeeminnovatieprogramma

Taken van het VIC
Systeeminnovatieprogramma
Met dit programma zetten de provincie Zuid Holland en het VIC een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven in de veenweiden in gang. Dat gebeurt door middel van onderzoeken, pilots, experimenten en kennisdeling. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd (minder emissies naar lucht en water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grondwaterstanden tegen bodemdaling, lagere kosten) en met meer diversiteit in producten en diensten.