Het veenweidegebied is een prachtig uniek landschap. Mooie natuur. Waar boeren hun brood moeten verdienen, waar stedelingen willen recreëren en  dat landschap willen beleven, waar de wateropgave zeer complex is. Een prachtig gebied met heel veel strijdige belangen. Hoe hier verstandig mee om te gaan dat is de opgave.

Hans van der Vlist, bestuurslid