Hier op het bedrijf lopen er mensen rond die heel goed zijn in het implementeren van oplossingen. Die de taal van de doelgroep spreken en die bijvoorbeeld veehouders weten te verleiden om de innovatiestap te zetten. Het project Onderwaterdrainage is daar een succesvol voorbeeld van. Deze innovatie is gericht op gelijkmatig grondwaterpeil waardoor bodemdaling in veenrijke gebieden voor de helft wordt voorkomen. Het lukt ons heel goed om de meerwaarde van deze methode aan te tonen, zowel bij beleidsmedewerkers als bij veehouders.

Frank Lenssinck, directeur
frank@veenweiden.nl