Vanaf 2010 volg ik het Veenweiden Innovatiecentrum intensief. Als (import) Woerdenaar met hart voor de groene omgeving kan ik ook niet anders. Het groene gebied dat we allemaal voor zo vanzelfsprekend houden vraagt om innovatieve, en daardoor betaalbare, oplossingen voor, of beter tegen, verdroging en bodemdaling. Dat weten we al langer. Nieuwe businessmodellen voor agrariërs, juist om de agrarische sector levensvatbaar te houden zijn ook een vereiste. En de expertise van het VIC is ook uitstekend in te zetten bij stedelijke problemen als gevolg van bodemdaling.

Bob Duindam, penningmeester