Het onderzoeksprogramma Westelijke Veenweiden verbindt de onderzoeksvragen van zo veel mogelijk partijen in en om de veenweiden om zo krachten en gelden te bundelen en onderzoek efficiënter en effectiever uit te voeren. Die verbinding vergroot het inzicht in de onderzoekstrajecten en innovaties die er in verschillende thema’s lopen of gaan lopen en die relevant zijn voor de veenweiden. De medewerkers van het centrum blijven via hun netwerk het hele jaar op de hoogte van de onderzoeksvragen en beleidsthema’s die bij de verschillende opdrachtgevers leven.

André van der Zande, bestuurslid