Tag Archief: Zegveld

Met de kop in het gras! 7e innovatiedag op 19 juni 2012

De 7e Innovatiedag vindt plaats op 19 juni 2012 op het VIC terrein in Zegveld en heeft als thema ‘Met de kop in het gras!’. Deze dag wordt georganiseerd door het VIC, PPP-Agro Advies, de NVWV (Nederlandse vereniging voor Weide- en Voederbouw) en Wageningen UR Livestock Research, samen met de netwerken...
Lees meer

VIC op 9 mei 2012 officieel van start

Op 9 mei aanstaande gaat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) officieel van start. Het VIC is gevestigd op het melkveeproefbedrijf Zegveld. Tijdens de opening zullen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zoals de provincies en waterschappen aanwezig zijn. Melkveeproefbedrijf Zegveld is het proefbedrijf voor veenweide en het westen van Nederland. Uitnodiging bekijken Aanmelden...
Lees meer

Emissie van lachgas uit grasland op veengrond

Monitoring lachgasfluxen op melkvee proefbedrijf Zegveld in de periode 2005 – 2009: ‘De Zegveld database’. Volgens het Kyoto-verdrag is Nederland verplicht om verslag te doen van de uitstoot van broeikasgassen aan het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bonn. Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas. In Nederland...
Lees meer