In steeds meer veenweidengebieden starten (grootschalige) pilots met het waterinfiltratiesysteem als belangrijke maatregel om veenafbraak tegen te gaan. Een correcte aanleg is essentieel....
Lees meer