Water heeft een sleutelrol in het beperken van broeikasgasemissies, het versterken van biodiversiteit en het verbeteren van mestbenutting. Factoren die mede bepalend zijn om als melkveehouder te voldoen aan duurzaamheidscriteria van bijvoorbeeld Stichting Milieukeur (On the way to Planet Proof). VIC ziet water daarmee als een Kritische Prestatie Indicator (KPI)...
Lees meer