Tag Archief: VIC

Van regionaal naar nationaal

“Vijf jaar geleden begon het Veenweiden Innovatiecentrum met het agenderen van vraagstukken rondom bodemdaling in het veenweidengebied op regionaal niveau. Deze vraagstukken zijn intussen het regionale niveau ontgroeid en moeten op nationaal niveau geagendeerd worden”, aldus Bob Duindam, penningmeester bestuur VIC. In dit kader ontvangt het VIC de Vaste commissie...
Lees meer

VIC: Terugkijken en doorkijken

De betrokken Provincies en Waterschappen hebben voor 2016 eveneens het vertrouwen in VIC uitgesproken. Bovendien gaven ze het VIC opdracht  om de iconen verder uit te bouwen. Het VIC is dankbaar voor het gestelde vertrouwen en gaat in 2016 door met Fris kijken en Dwars denken! In deze film kijken we...
Lees meer

Even voorstellen: 2 nieuwe experts

  Het VIC vormt een dynamische netwerkomgeving, waarin ons netwerk van experts invulling en inhoud geeft aan de VIC iconen. Twee experts met elk hun eigen specifieke inbreng  komen ons VIC- team versterken: Hans Slootweg en Olga Koeckhoven. Wij stellen ze graag aan u voor.   Hans Slootweg gaat een...
Lees meer

Een half jaar verder: update en vooruitblik

De uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is goed op stoom. Met dit programma zetten de provincie Zuid Holland en het VIC een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven in de veenweiden in gang. Dat gebeurt door middel van onderzoeken, pilots, experimenten en kennisdeling. Waren de activiteiten tot nu toe...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad

Jos Verhoeven is emeritus hoogleraar bij de groep Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht en lid van de programmaraad van het VIC. Opleiding Afgestudeerd als bioloog aan Radboud Universiteit Nijmegen (1974); promotie aan dezelfde universiteit (1980) op een proefschrift over de ecologie van brakke wateren in West-Europa. Huidige functies...
Lees meer

Met de kop in het gras! 7e innovatiedag op 19 juni 2012

De 7e Innovatiedag vindt plaats op 19 juni 2012 op het VIC terrein in Zegveld en heeft als thema ‘Met de kop in het gras!’. Deze dag wordt georganiseerd door het VIC, PPP-Agro Advies, de NVWV (Nederlandse vereniging voor Weide- en Voederbouw) en Wageningen UR Livestock Research, samen met de netwerken...
Lees meer

VIC op 9 mei 2012 officieel van start

Op 9 mei aanstaande gaat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) officieel van start. Het VIC is gevestigd op het melkveeproefbedrijf Zegveld. Tijdens de opening zullen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zoals de provincies en waterschappen aanwezig zijn. Melkveeproefbedrijf Zegveld is het proefbedrijf voor veenweide en het westen van Nederland. Uitnodiging bekijken Aanmelden...
Lees meer

Onderzoeksagenda opgesteld

In afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden met de in de Stuurgroep Kennis- en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden participerende organisaties over een eerste concept van deze Onderzoekagenda. Die gesprekken waren met name gericht op de analyse van de kennisbehoefte. Dus om te bespreken of we de juiste vragen genoemd hebben en om door...
Lees meer