Tag Archief: veen

Marktontwikkeling natte teelten

Ketenontwikkeling voor natte teelten vraagt een tijdsinvestering van meerdere jaren. Voor de afzet van natte teelten ontstaat nu een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Voor de doorontwikkeling van lisdodde heeft de bouwindustrie volume nodig om het productieproces op te starten. Die volumestromen zijn er nog niet. Daarom wordt nu eerst...
Lees meer

Lisdodde neemt meer fosfor op dan na vernatting vrijkomt

Vernatten van veenbodems leidt normaal gesproken tot het vrijkomen van fosfor uit de bodem, tot wel 30 kilogram fosfor per hectare. Hierdoor wordt het oppervlaktewater verrijkt, met algengroei en fosfor uitspoeling tot gevolg. Uit veldmetingen en experimenten blijkt dat lisdodde in staat is om 20-80 kilogram fosfor per hectare op...
Lees meer

Lisdoddekuil in rantsoen droge koeien

In februari 2018 is een lisdodde voerproef uitgevoerd bij droge koeien. De eerste resultaten laten zien dat de koeien de lisdodde opnemen, bij een percentage van 25% lisdodde ten opzichte van het totale rantsoen. Voor deze voerproef is ingekuilde lisdodde gebruikt van de oogst in september 2017. De voerproef richtte...
Lees meer

Chips van ‘Duck potato’ als natte teelt op veengrond

  Met een oogst van ongeveer 500 kilogram knolletjes per hectare weten we nu dat de ‘Duck potato’, ook wel Pijlkruid, kan groeien op het Nederlandse veen. Van de knolletjes kan onder andere chips worden gebakken, maar ze kunnen ook net als aardappelen worden gekookt of geroosterd.    ‘Duck potato’,...
Lees meer

Veen, Voer en Verder

 “Komend seizoen ligt de focus van het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ op lisdodde, met name op de opbrengstpotentie in kwantiteit en kwaliteit en de benutting van lisdoddekuil door koeien. De opbrengst van lisdodde, en de waarde daarvan, staat namelijk aan de basis van het verdienmodel. In Duitsland zijn opbrengsten...
Lees meer