Tag Archief: systeeminnovaties

Aquatische landbouw

Negen ondernemers uit het veenweidegebied hebben aangegeven aan de slag te willen met visteelt op hun bedrijf. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het VIC op maandag 20 januari zijn de eerste contouren uitgezet voor een verkenning naar de mogelijkheden voor visteelt op de melkveebedrijven van deze deelnemers. De komende tijd wordt...
Lees meer

Studentenstudie: Activiteit als indicator voor het uitschaarmoment

Lianne Koot deed onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal stappen dat een koe tijdens het beweiden zet te gebruiken als indicator voor het uitschaarmoment. Voor haar afstuderen aan de opleiding Dier- en Veehouderij bij Hogeschool Inholland in Delft ging zij gedurende 20 weken aan de slag met dit thema....
Lees meer

Dairy Triangle- Studentenstudies

Studenten laten werken aan innovaties voor het veenweidegebied, zodat zij klaargestoomd worden voor het werkveld van de toekomst, dat is waar het VIC voor gaat! Middels het icoon Dairy Triangle wil het VIC de specifieke kennis en kunde omtrent het veenweidegebied weer geagendeerd krijgen binnen het veehouderij onderwijs. Praktisch geeft...
Lees meer