Vijf melkveehouders en twee waterschappen bundelen in de Proefpolder Kringlooplandbouw hun krachten om door middel van kringlooplandbouw de waterkwaliteit op polderniveau te verbeteren. Tijdens de startbijeenkomst op 17 mei jl. openden waterschapbestuurders Guus Beugelink (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) de Proefpolder door het...
Lees meer