Tag Archief: Proefpolder kringlooplandbouw

De waarde van Kringlooplandbouw

“De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en hoe kunnen we deze emissies beperken? In de ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ spelen we in op waterdoelen vanuit de kringloopbenadering: we rekenen uit waar nutriënten verloren gaan...
Lees meer

Agrariers en waterschappen starten Proefpolder Kringlooplandbouw

Vijf melkveehouders en twee waterschappen bundelen in de Proefpolder Kringlooplandbouw hun krachten om door middel van kringlooplandbouw de waterkwaliteit op polderniveau te verbeteren. Tijdens de startbijeenkomst op 17 mei jl. openden waterschapbestuurders Guus Beugelink (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) de Proefpolder door het...
Lees meer