Op 2 april organiseerde het Ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijeenkomst over alternatieve methoden voor mesttoediening in de veenweiden. Dit in het kader van de zoektocht naar emissiearme uitrijsystemen en een werkbare handhaving van deze nieuwe systemen. Het VIC mocht als gastlocatie optreden en enkele alternatieve oplossingen voor emissiearm...
Lees meer