Wat hebben de Westelijke veenweiden gemeen met de Veenweiden in Friesland en wat kunnen en willen we van elkaar leren? Bestuurders en medewerkers van Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, LTO-Noord, gemeenten en verschillende belangenorganisaties waren maandag 3 maart op bezoek bij hun Utrechtse en Zuid-Hollandse collega’s voor uitwisseling van kennis...
Lees meer