Ruim 90% van de veehouders in West-Nederland past nog steeds weidegang toe. Daarmee scoort de veenweiden regio ruim 10% boven het landelijk gemiddelde. Het vakmanschap van weiden verdwijnt echter snel, waardoor de neiging de koeien op stal te zetten snel groter wordt. Het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) heeft...
Lees meer