Evenwichtsbemesting met fosfaat leidt tot een afname van de grasopbrengst van 700 kg ds/ha/jaar en eveneens tot een afname van het P-gehalte in het gras. Dit blijkt uit een lopende proef op het voormalige proefbedrijf in Zegveld, al 18 jaar wordt een proefveld met fosfaat bemest volgens evenwichtsbemesting en vergeleken...
Lees meer