Lisdodde en riet kunnen efficiënt voedingsstoffen, zoals nitraat, ammonium en fosfaat, uit het oppervlaktewater halen en benutten. Met het inlaten van nutriëntrijk water wordt de biomassa opbrengst verhoogd én wordt het oppervlaktewater schoongemaakt. Natte teelten leveren daarmee een bijdrage in de vorm van ecosysteemdiensten. Denk hier bijvoorbeeld aan de invloed...
Lees meer