De eerste onderzoeksresultaten zijn positief: bijna alle onderzochte kleisoorten laten in het laboratorium effect op de CO2-emissie van veen zien....
Lees meer