Tag Archief: biomassa

Afzet biomassa van rietland en ruigteland in de (biologische) veehouderij

De rietvelden in de Nieuwkoopse Plassen worden al jaren beheert door rietsnijders. De beheerwerkzaamheden voor de rietvelden gaan de komende jaren veranderen, onder andere door de stikstofproblematiek worden er andere eisen gesteld aan het natuurbeheer. Daardoor ontstaan er meer reststromen van biomassa uit het natuurgebied. Het VIC is samen met...
Lees meer

Veenweiden Innovatieprogramma

Als uitwerking van het Stimuleringskader Innovatie Grondgebonden Landbouw heeft de provincie Zuid- Holland besloten een systeeminnovatieprogramma voor de veenweiden te ontwikkelen. Het programma richt zich op vier thema’s. Aquatische landbouw, Veenweiden beweiden, Hoogwaardige verwerking van biomassa en Sturen met water. Het Veenweiden Innovatiecentrum is gevraagd dit innovatieprogramma op te stellen...
Lees meer

Biomassapotentieel Groene Hart

In opdracht van de provincie Utrecht en het programmabureau Groene Hart heeft Ecofys de beschikbare biomassa geïnventariseerd, berekend hoeveel energie daarmee te genereren is en geïnventariseerd hoeveel daarvan al ingezet wordt voor energietoepassingen....
Lees meer