Tag Archief: biodiversiteit

Biodiversiteit: uitdagingen en kansen

In ‘paludicultuur’ staan natuurdoelen centraal en in ‘natte teelten’ ligt de focus meer op agrarische productie. In Veen, Voer en Verder ligt de focus op agrarische productie, namelijk toepassing op veengrond ten behoeve van de melkveehouderij, maar nemen we ook natuuraspecten mee. Bijvoorbeeld het stuifmeel van lisdodde trekt insecten aan...
Lees meer

Veenweiden Veerkracht via natuurinclusieve landbouw

Binnen het nieuw te ontwikkelen icoon Veenweiden Veerkracht zoeken we naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf meer te laten profiteren van de natuurlijke eigenschappen van de veenbodem en haar omgeving. Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, helpt ons intensief dit icoon vorm te geven. In...
Lees meer

Biodiversiteit+ label: kansen voor nieuw verdienmodel (agro)biodiversiteit

Marktpartijen zijn steeds meer geïnteresseerd in het vermarkten van biodiversiteit. Reden genoeg om hierop in te spelen met een eigen Biodiversiteit+ label. Een label dat kansen voor een nieuw verdienmodel creëert voor de agrariër die bewust aandacht besteedt aan biodiversiteit. Het Veenweiden Innovatiecentrum is betrokken bij de ontwikkeling van het...
Lees meer